Erkam TV

Sabah Duası

 

Sabah Okunacak Dua

“Mülk, Allah’a ait olduğu halde sabahladık. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd O’nadır. O her şeye kadirdir. Allahım… Senden bugünün ve ondan sonraki hayrı niyaz ediyorum. Ve bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerlerden de Sana sığınırım. Allahım! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım. «Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur. Allahım Senden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed’in de (s.av.) kulun ve Rasulün olduğuna, Seni, arşını taşıyanlara, eleklerini ve bütün yaratıklarını şahit tutarak sabahladım. Allahım Benim veya kullarından birinin yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur. Hamd, Sanadır, Şükür sanadır. Allahım Bedenime afiyet ver. Allahım Kulağıma afiyet ver. Allahım gözüme afiyet ver. Senden başka hak ilah yok. Allahım Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir. Allahım Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allahım Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allahım kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allahım Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan üstümden geleceklerden koru. Yere batırılarak ayağım altından helak edilmekten azametine sığınırım. Gizli ve aşikarı bilen, göklerin, yerin ve her şeyin Yaratıcısı Allahım. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya kötülüğü bir Müslümana götürmekten sana sığınırım. Yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O hakkıyla işiten ve herşeyi bilendir. Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan. Nebi ve Resul olarak Muhammed (s.a.v.) Razı oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, Hamd Onadır. O Her şeye gücü yetendir. Allahım, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) aline salat ve selam eyle. O’na bereketini ve nimetini ziyadeleştir.